KZ og Veteranfly Klubben blev stiftet 31. maj 1969 og har til formål

 
1
at bevare KZ flyene (bygget i Danmark af Skandinavisk Aero Industri - Kramme & Zeuthen) og andre veteranfly i flyvedygtig stand
 
2
at øge interessen for stadig at holde flyene i god og flyvedygtig stand
 
3
at fremme hjemmebygning af fly i Danmark - godkendte typer, replica-typer og fly af experimentalklassen
 
uploads

Nogle år efter klubbens start kom danske amatørbyggere med i klubben. Siden 1979 har klubben fungeret som en underafdeling (chapter 655) af det amerikanske Experimental Aircraft Association (EAA). Ved et samarbejde mellem Statens Luftfartsvæsen (SLV) og Veteranfly Klubben blev der i 1980 indført regler for experimental bygning af fly på amatørbasis - dvs. at man i princippet selv kan konstruere og bygge sit fly, jvf. reglerne i BL 2‑2.

Klubben er landsdækkende og har i øjeblikket ca. 540 medlemmer, hvoraf ca. 25 er bosat i udlandet. På Sjælland er der en lokalafdeling (AAA) med ca. 70 medlemmer. I Nordjylland arbejder 'Strut Nordjylland' - en gruppe på ca. 15 personer -, og på Als (Pøl) fungerer Nord Als Flyveklub som "filial" af Veteranfly Klubben. Alle steder arbejdes der med restaurering af gamle fly eller bygning af nye.

Fire gange årligt udsendes klubbens blad "Oscar Yankee" med artikler og billeder af interesse for veteranflyejere og amatørbyggere samt en årlig medlemsfortegnelse.

Gennem årene har klubben naturligvis stimuleret medlemmerne til at holde deres fly bedst muligt. Klubbens aktiviteter har også tydeligt præget vedligeholdelsestilstanden på vore gamle fly. For både veteranflyejere og amatørbyggere afholder klubben kurser inden for emnerne: træ, lærred, metal og composite i forbindelse med flybygning. Desuden har der været afholdt kurser om flyets aerodynamik og beregning, brug af GPS, opfriskning af engelsk radiofraseologi mv. Kurserne er i begrænset omfang åbne for ikke-medlemmer.

Klubben har et udlåns-bibliotek med forskellige blade og håndbøger, især vedrørende amatørbygning. Siden 1971 har klubben hvert år arrangeret en tur til udlandet for medlemmerne. På denne måde viser vi bl.a. at vore gamle fly stadig kan bruges til at rejse med som tidligere.

Vi er en demokratisk forening, og vi spørger ikke om stilling eller social status. Det, der binder os sammen, er fælles interesse for gamle fly og amatørbygning af fly. Klubben er medlem af KDA og i øvrigt repræsenteret i forskellige råd og udvalg, som er nedsat i relation til flyvning af de offentlige myndigheder.

Som du kan se, er Veteranfly Klubben ikke en "helt almindelig" flyveklub. Vi arbejder primært for at bevare og vedligeholde en fælles kulturarv i form af de gamle fly.

Hvis du har spørgsmål omkring klubbens virke - kontakt et af bestyrelsens medlemmer. Har du lyst til at blive medlem og støtte klubbens arbejde, så klik her.

Vi har brug for alle gode kræfter!