Kurser

KZ & Veteranfly Klubben har i mange år afviklet kurser i forskellige discipliner for at hjælpe medlemmerne til at gennemføre deres byggeprojekter.

Alle kurser er med frivillige instruktører, som gennem deres erhverv eller anden erfaring har tilegnet sig den faglige ekspertise, som er nødvendig for at kunne undervise i så specielle fag som lærredsbeklædning, bygning i træ, metal eller composite-materialer eller systemopbygning. Kurserne er oftest weekend-kurser fra fredag aften til søndag eftermiddag. Kursusafgiften ligger typisk mellem 600 og 900 kr., hvilket dækker undervisning og materialer.

Kurserne er ofte dokumenteret ved et kompendium, som købes sammen med kurset eller separat ved klubbens sekretær eller bibliotekar. Prisen for kompendier varierer fra 75 til 250 kr.

Forplejning arrangeres ofte kollektivt, men for deltagernes egen regning. Overnatning er individuel og for deltagernes egen regning. Ved kurser i Stauning kan man overnatte i klubhuset til de sædvanlige lave priser. Kurserne afholdes typisk én gang om året, når / hvis der er mere end 8 interesserede. Undervisningsstedet vælges ud fra deltagernes bopæl og tilgang til egnede lokaler.

Interesserede i vore kursustilbud, som du kan læse mere om nedenfor, bedes henvende sig til vores kursusansvarlige via denne mail.

Kursusbeskrivelser

Lærredskursus

Kursisterne lærer om de forskellige materialer og systemer, der findes på markedet, til beklædning. Alle, som gennemfører klubbens kurser, får udleveret et kursusbevis. Disse beviser er ofte betingelsen for at kunne få tilladelse til at starte et byggeprojekt / restaurering af lærredsfly. Man beklæder en relevant del af et luftfartøj, ofte en vingesektion, og kommer herved igennem alle de procedurer og arbejder, der er forbundet med lærredsbeklædning: rengøring, forberedelse, tilskæring, klæbning, kalibrering af varmekilde, opstramning, syning, forstærkninger, inspektionshuller, drænhuller, priming, slibning, UV-beskyttelse, etc.

Trækursus

Trækurset gennemgår de forskellige træsorter, der er egnede til flybygning, deres udskæringer, hvordan man udvælger træ til flykonstruktion, konstruktionsprincipperne, limtyper og -teknikker. Der gennemgås forskellige værktøjer, deres vedligeholdelse samt instruktion i slibning af disse. Yderligere demonstreres hjælperedskaber, fikseringsmetoder og presseværktøjer. Der øves sammenskaring af birkefiner og lister. Kursisterne fremstiller hver et vingespant med finersamlinger.

Metalkursus

Metalkurset er delt i 20% teori om metallerne aluminium, stål og rustfast stål, deres forarbejdning og behandling samt 80% praktisk arbejde med at måle, opmærke, klippe, bukke forskriftsmæssigt, bore, samle, nitte, efterbearbejde et emne af aluminium, typisk en vingeforkant med en ribbe-del. Der undervises i brug og vedligeholdelse af pladesmedens simple værktøjer. Deltagerne får en fornemmelse for arbejde i aluminium, således at de ikke står fremmede over for opgaven at bygge et helmetalfly.

Compositekursus

Kursets formål er at give deltagerne praktisk erfaring og opøve håndelag med oplægning af fiberforstærkede bærende og ikke bærende flydele. Herudover indøves de arbejdsmiljømæssige tiltag, der må iagttages for at kunne anvende de foreskrevne materialer. Specielle hjælpemidler og værktøjer demonstreres. Der udføres prøver på varmetrådsskæring af polystyren skumemner til en del af en flyvingen. For at deltagerne kan fæste tillid til teknikken med fiberforstærkede compositter til flyformål, udfører hver især en lille bjælkestump, som kan tages med hjem og prøvebelastes efter fuld udhærdning. Trods den ringe vægt vil denne let kunne bære deltagerens egen vægt.