Værd at vide

Om annex I luftfartøjer på BL 2-2 ordningen

Indenfor de seneste år er der sket kvantespring for KZ & Veteranfly Klubben og de
muligheder, som tilbydes medlemmerne. Ændringerne betyder, at ukompliceret, sjov,
hurtig og, ikke mindst, billig flyvning er blevet tilgængelig, hvilket resulterer i større rutine,
bedre færdigheder og flere oplevelser for dig som pilot.

 • Billigere, fordi BL 2-2 luftfartøjer ikke skal have CAMO og eftersyn på certificeret
  værksted, da eftersyn mv. kan laves af ejeren selv
 • Hurtigere, fordi BL 2-2 luftfartøjer ikke udelukkende er veteranfly, men også kan være
  topmoderne kompositfly med rejsehastighed på langt over 300 km/t
 • Sjovere, fordi de lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter kanaliseres direkte over i mere
  flyveglæde og flere oplevelser

Hvordan virker BL 2-2 ordningen

Med BL 2-2 ordningen har du som medlem af KZ & Veteranfly Klubben følgende
muligheder. Du kan:

 • Restaurere et luftfartøj
 • Bygge et luftfartøj
 • Statuskonvertere et luftfartøj fra standard LDB til national flyvetilladelse
 • Importere et luftdygtigt, amatørbygget luftfartøj

Fordelene ved BL 2-2 ordningen er, at du selv vedligeholder dit luftfartøj og at du selv
laver 50 og 100 timers eftersyn, reparationer osv. Desuden skriver du selv for såvel
service som årligt eftersyn i luftfartøjets tekniske journaler.
Når den nationale flyvetilladelse skal fornys hvert 3. år, er det KZ & Veteranfly Klubben,
der gør det. I praksis er det en af KZ & Veteranfly Klubbens kontrollanter, der syner
luftfartøjet.
Ønsker du at lave ændringer, modifikationer eller forbedringer på dit BL 2-2 luftfartøj, kan
du selv udføre dette i samarbejde med KZ & Veteranfly Klubben, ved at oprette en
byggesag og få tilknyttet en kontrollant. En modifikation kan eksempelvis være ændring fra
fixed pitch propel til constant speed propel.
Efter gennemført og godkendt byggeri, skal luftfartøjet støjmåles efter reglerne i ICAO
Annex 16. KZ & Veteranfly Klubben er autoriseret af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen til at
foretage støjmåling af medlemmernes luftfartøjer.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvad er BL 2-2 ordningen?
A: På KZ & Veteranfly Klubbens hjemmeside kan du læse om BL-2-2 ordningen i
detaljer. Læs om BL 2-2 ordningen ved at klikke her

Q: Er det muligt at leje et BL 2-2 luftfartøj?
A: Nej, det er ikke muligt at leje et BL 2-2 luftfartøj, fordi det ikke er tilladt at operere et BL
2-2 luftfartøj kommercielt.

Q: Hvor mange medejere kan der være på et BL 2-2 luftfartøj?
A: Der kan være det antal personer som ejerkredsen ønsker, dog skal én navngiven
person stå som ansvarlig for byggesagen og denne person kan tildeles retten til
vedligehold af luftfartøjet.

Q: Skal man være medlem af KZ & Veteranfly Klubben for at flyve et BL 2-2 luftfartøj?
A: Ja, fordi det er KZ & Veteranfly Klubben, som forening, der på vegne af Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsen fører tilsyn med disse luftfartøjer i henhold til BL 2-2 ordningen.

Q: Hvor lang tid tager det at bygge et BL 2-2 luftfartøj?
A: Det afhænger af størrelse og kompleksitet, byggefaciliteter og ikke mindst andre
forpligtigelser. Der findes byggeprojekter, som er fuldført så hurtigt som 1,5 – 2 år, men
typisk varer et byggeprojekt 6-10 år.

Q: Er skoleflyvning muligt med et BL 2-2 luftfartøj?
A: Skoleflyvning er pt. ikke muligt med et BL 2-2 luftfartøj. Dog har Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen erklæret sig villig til at overveje, at man kan skole til LAPL/PPL på eget,
amatørbygget luftfartøj.

Q: Er det muligt at foretage videre skoling fra motorsvævercertifikat eller UL-certifikat til
LAPL/PPL på eget BL 2-2 luftfartøj?
A: Hvis man som pilot og kommende LAPL/PPL elev kan finde en flyveskole, som
accepterer, at der skoles på eget BL 2-2 luftfartøj, skal certifikatkontoret ved Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen pt. ansøges om en dispensation til at skole på eget fly.

Q: Er IFR flyvning med BL 2-2 luftfartøj tilladt?
A: I visse lande, fx USA, UK, Sverige og Belgien, er det muligt at operere et amatørbygget
luftfartøj IFR, men det er ikke tilladt i Danmark. Det er ambitionen hos KZ & Veteranfly
Klubben på sigt, i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at beskrive og
adoptere regler som p.t. gælder i andre europæiske lande.

Q: Er BL 2-2 luftfartøj og eksperimental luftfartøj det samme?
A: Betegnelsen ’eksperimental luftfartøj’ stammer fra dengang, myndigheden udstedte et
“eksperimental-luftdygtighedsbevis” til amatør-restaurerede og amatør-byggede luftfartøjer.
Betegnelsen anvendes ikke længere.

Q: Er BL 2-2 luftfartøj og Annex I luftfartøj det samme?
A: Et Annex I luftfartøj bliver i Danmark kategoriseret som et BL 2-2 luftfartøj, når det er
bygget eller restaureret i KZ & Veteranfly Klubbens regi og har en national flyvetilladelse.
Annex-I luftfartøjer kan godt have et standard luftdygtighedsbevis, men så skal flyet
vedligeholdes af en mekaniker med AML Part 66 certifikat og skal synes af Trafik, Bygge-
og Boligstyrelsen hvert 3. år.

Q: Hvordan defineres et veteranfly?
A: EAA’s definition på de forskellige klasser af veteranfly er følgende:

 • Antique (veteranfly) defineres som luftfartøj konstrueret af den originale producent (eller
  på licens) før den 31. august 1945. 
 • Classic (veteranfly) defineres som luftfartøj konstrueret fra den 01. september 1945 til og
  med året 1955.
 • Contemporary (veteranfly) er luftfartøjer, som er konstrueret fra året 1956 til og med
  1970.

Q: Må et BL 2-2 luftfartøj på dansk register krydse den danske FIR grænse?
A: Efter endt prøveflyvning (som oftest de første 50 timer) er det fuldt muligt at flyve til
udlandet. Enkelte europæiske lande skal på forhånd ansøges om tilladelse til beflyvning af
landets luftrum, men de lande i Europa, som er med i ECAC (European Civil Aviation
Conference) har vedtaget at godkende hinandens flyvetilladelser for amatørbyggede
luftfartøjer.

Q: Kan man ansøge projektudvalget om udførelse af f.eks. motormodifikation på EASA-
certificeret luftfartøj fra traditionel Lycoming/Continental motor til dieselmotor og herefter
betragte luftfartøjet som et Annex I luftfartøj?
A: Nej, det er pt. ikke muligt at foretage ændringer på luftfartøjer, som er EASA-
typecertificeret, via BL 2-2 ordningen.

Q: Hvad koster det at få tilknyttet en KZ & V kontrollant til et byggeprojekt?
A: KZ & V kontrollantens inspektionsarbejde er frivilligt og ulønnet, men dækning af
transportudgifter samt forplejning i forbindelse med luftfartøjsinspektionen er normal
praksis.

Q: Hvilke færdigheder kræves af ejeren af et BL 2-2 luftfartøj?
A: Hvis man gennem livet har haft en teknisk og mekanisk nysgerrighed, er der intet at
være nervøs for. Desuden er der altid råd og vejledning at hente fra medlemmerne af KZ &
Veteranfly Klubben. Klubben afholder kurser i lærreds-, metal-, træ- og kompositarbejde.
Klubben afholder også vedligeholdelseskurser, som specifikt omhandler dét, man skal vide
for at man kan servicere sit fly.