Læs om restaurering og se udvalgte projekter


 
uploads

Hvis man ønsker at restaurere et luftfartøj, som ikke har gyldigt luftdygtighedsbevis, hvad enten flyet er komplet eller adskilt, er proceduren følgende:

Hvis flytypen ikke er på EASA´s liste over certificerede luftfartøjer, kan luftfartøjet opnå national flyvetilladelse i Danmark.
Før køb konsulteres KZ & Veteranfly Klubben med henblik på råd og vejledning samt indhentning af erfaringer fra evt. fortilfælde.
Køber og sælger aftaler i forbindelse med handlen, hvordan man forholder sig økonomisk ved evt. nødvendige reparationer/inspektioner. Luftfartøjet kan f.eks. købes som beset, eller med klausul om, at sælger yder garanti for diverse luftfartøjsdele.
Efter køb oprettes et byggeprojekt gennem ansøgning om byggetilladelse hos projektudvalget i KZ & Veteranluftfartøj Klubben.
Projektet tilknyttes en kontrollant fra KZ & Veteranfly Klubben, som følger byggeprojektet under alle faser og signerer for inspektionsarbejdet.